GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

17.01.2017 – Năsăud. Au fost prezentate măsurile publice de finanțare cuprinzând: acțiunile eligibile, bugete disponibile, formulare și documente care trebuie pregătite pentru accesarea fondurilor. Au fost aduse în discuție noutățile legislative legate de întocmirea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice; din 28.02.2017 intră în vigoare HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice care va înlocui HG 28/2008.
La această dată Ghidul 19.2 nu a fost aprobat și nu se pot derula sesiuni.

Vizualizări: 128265


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.