GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului funcționează în baza OG 26/2000 și a autorizației de funcționare nr.004-23.06.2016, eliberată de MADR.
Asociația este autorizată de MADR să implementeze o Strategie de Dezvoltare Locală de tip LEADER pentru perioada 2016-2023 prin intermediul Măsurii 19 a PNDR, Submăsurile 19.2 și 19.4.
GAL Țara Năsăudului acoperă un teritoriu format din 13 comunități: orașul Năsăud și comunele Feldru, Parva, Rebra, Rebrișoara, Romuli, Telciu, Coșbuc, Salva, Nimigea, Dumitra, Șieu – Măgheruș și Șintereag.
În perioada anterioară 2012-2015 GAL Țara Năsăudului a susținut dezvoltarea comunităților locale prin selectarea a 39 de proiecte atât în domeniul public cât și în cel privat. Acestea au fost implementate cu succes de către beneficiari în domeniul dezvoltării serviciilor publice, turism, educație, agricultură și cooperare.
În perioadă de programare 2016-2023 continuăm aceeași misiune - de susținere a dezvoltării locale prin proiecte în domenii precum: asociativitate pentru promovarea produselor locale și consiliere pentru grupuri defavorizate, comunicare și cooperare interetnică, silvicultură, servicii neagricole și mică infrastructură publică.
Proiectele finanțate prin GAL nu sunt majore ca și finanțare, dar prin gradul lor de inovativitate pot aduce un plus de valoare în procesul de dezvoltare prin faptul că se bazează pe cerințele specifice ale comunităților și pe mobilizarea resurselor locale.
Vă așteptăm cu proiecte și vă dorim succes!

Echipa GAL Țara Năsăudului

Tur virtual GAL Țara Năsăudului

NOUTĂȚI

ANUNT – invitatie de a participa cu oferta pentru servicii de curatenie interioara locuinte (cod CPV: 90911100-7) - 3.04.2023

Invitație ședință AGA 30.06.2022

REZULTATELE CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI 10.06.2022

REZULTATELE CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI

ANUNȚ DE LANSARE A CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERICOMUNICAT DE PRESĂ - Lansare proiect cu finanțare europeană prin POCU în Țara Năsăudului

SESIUNI DE PRIMIRE PROIECTE ÎN CURS DE DESCHIDERE

Nu există sesiuni în curs de deschidere.SESIUNI DE PRIMIRE PROIECTE DESCHISE

SESIUNE EURI
Apel de selectie M2/6A EURI - 1/2024 - deschisă 5.04.2024-15.04.2024SESIUNI DE PRIMIRE PROIECTE ÎN CURS DE EVALUARE

SESIUNE FEADR
Sesiune M2/6A în curs de evaluare

SESIUNI DE PRIMIRE PROIECTE ÎNCHISE

SESIUNE FEADR

Sesiunea de depunere proiecte 2/2023 - M1/6B

Raport intermediar de selectie M16B sesiune 2 din 2023 - publicat 13.09.2023

Nota de asumare M16B sesiune 2 - publicat 20.09.2023

Sesiune de depunere de proiecte 1 Masura M2/6A

Raport intermediar de selectie M26A FEADR - publicat 20.06.2023

NOTA DE ASUMARE M26A FEADR - publicat 28.06.2023

Sesiunea de depunere proiecte 1/2023 - M1/6B

Raport intermediar de selectie M16B FEADR - publicat 20.06.2023

Nota de asumare M16B FEADR - publicat 28.06.2023

SESIUNE EURI

Sesiune de depunere de proiecte 2 Masura M2/6A

Raport de selectie euri 2023 sesiune 2.PDF - publicat 26.02.2024

Nota de asumare M26A EURI sesiune 2 din 2023 - publicat 4.03.2024

Sesiune de depunere de proiecte 1 Masura M2/6A

Raport intermediar de selectie M26A EURI - publicat 20.06.2023

NOTA DE ASUMARE M26A EURI - publicat 28.06.2023

Măsuri ca urmare a apariției pandemiei Covid 19

Nota privind masuri necesare pentru desfasurarea activitatilor pentru implementarea masurilor PNDR 2014-2020 sub coordonarea AM PNDR ca urmare a aparitiei pandemiei COVID 19

Ordin-78-19.03.2020_COVID_19

Dragi beneficiari, citiți cu atenție prevederile Ordinului 78/19.03.2020 , analizați obiectiv și corect stadiul implementării proiectelor dvs., fiți responsabili și țineți cont de toți factorii de risc pe durata stării de urgență la nivel național, iar dacă se impune, în funcție de nevoile specifice identificate, faceți demersurile necesare la AFIR pentru reorganizarea, restructurarea, reprogramarea activităților sau ( în cazul în care aceste masuri nu sunt posibile) suspendarea prevederilor contractuale pe durata stării de urgență, astfel încât – după ce trece această perioadă de criză- să va puteți relua activitatea normal și să vă îndepliniți indicatorii asumați la contractare.

Ordinul MADR nr. 125 din 05.05.2020 privind masuri derogatorii ca urmare a măsurilor dispuse pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

Ordinul MADR nr. 181 din 30.06.2020 privind stabilirea unor proceduri specifice activității de implementare tehnică și financiară a măsurilor aferente PNDR 2020 în contextul măsurilor dispuse la nivel național pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19

Avand in vedere aparitia pandemiei COVID – 19 si necesitatea de a lua masuri de protectie si siguranta atat pentru populatie cat si pentru angajatii GAL, orice contact cu GAL-ul se desfasoara fara probleme prin telefon sau e-mail taranasaudului@yahoo.com; înaintea unei vizite personale va rugăm sa ne contactati pe e-mail sau telefonic pe numarul de telefon/fax 0263374901 pentru pentru a stabili detalii.

În ceea ce privește verificarea conformității Cererilor de plată la GAL, documentația aferentă DCP se va depune electronic/scanat (cu semnatură digitala) la adresele oficiale de email: taranasaudului@yahoo.com sau se va transmite prin poștă/curier, în format fizic (cu obligația de a ne anunța în prelabil acest lucru, pe email) pe adresa biroului nostru din localitatea Feldru, strada Principală, nr. 186, județul Bistrița -Năsăud.

Știri oficiale privind COVID – 19 – Informați-vă doar din surse OFICIALE!


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.