GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

M5/3A Măsură dedicată constituirii şi promovării formelor asociative
Este o măsură de investiții pentru solicitanții din sectorul privat bazată pe asociativitatea dintre producătorii și procesatorii agricoli în principal; are finanțare între 100% și 90% din fonduri nerambursabile în funcție de tipul de proiect conform fișei măsurii.
Sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni privind cooperarea, cuprinse în articolul 35, al Regulamentului 1305/2013 respectiv:
(a) proiecte - pilot;
(b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectoarele agricol, alimentar;
(d) cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanţuri scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi a dezvoltării acestora;
(e) activităţi de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare şi a pieţelor locale.
Pentru acţiunile de mai sus sunt eligibile următoarele tipuri de costuri:
- studii/planuri;
- costuri de funcţionare a cooperării;
- costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului; aici se includ investiţii specifice prevăzute în planul proiectului;
- costuri de promovare.

Suma totală disponibilă: 208.576,30 euro

Documente
1.Fișa măsurii M5/3A(descarca aici pdf)

Vizualizări: 7222


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.