GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

Program LEADER 19.4 și 19.2
Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului funcționează în cadrul programului LEADER care se implementează prin Măsura 19 a PNDR, Submăsurile 19.4 și 19.2.

Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

Este măsura prin care Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului funcționează în baza autorizaţiei de funcţionare nr.004-23.06.2016 eliberată de MADR şi a contractului de finanţare nr. C19401004011660675515/13.12.2016. Autorizația de funcționare este valabilă până în anul 2023 iar în baza ei GAL poate selecta proiecte în vederea finanțării și evalua cererile de plată ale beneficiarilor în vederea decontării. Echipa GAL realizează acțiuni de animare a teritoriului prin organizarea de întâlniri cu solicitanți și beneficiari de proiecte și publicarea de materiale informative în mas-media locală.

Submăsura 19.2 -  Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
Este măsura implementată de AFIR. Odată cu aprobarea ei de către AFIR GAL-urile pot depune proiecte la centrele locale OJFIR sau regionale CRFIR în vederea contractării.

După deschiderea sM 19.2 de către AFIR, Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului deschide sesiune de finanțare, selectează cererile depuse în baza unei evaluări proprii, depune cererile de finanțare în vederea contractării la AFIR. Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Țara Năsăudului axată pe proiecte locale se implementează prin această măsură. 

Vizualizări: 7260


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.