GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

M6/4A Măsură dedicată susţinerii investiţiilor legate de modernizarea sau adaptarea agriculturii şi silviculturii
Este o măsură de investiții pentru solicitanții din sectorul privat din domeniul silvic; are finanțare de 100% din fonduri nerambursabile.
Sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni:

  • Dotări cu echipamente şi programe specializate pentru cartografierea zonei şi pentru determinarea în teren a morfologiei şi tipului de pădure(înălţimi şi  grosimi arbori, perimetre parcele);
  • Dotări pentru monitorizarea faunei şi florei locale, inclusiv în ariile protejate din păduri;
  • Realizare şi tipărire hărţi şi broşuri, cu evidenţierea traseelor şi zonelor de acces în fondul forestier, în caz de dezastre;
  • Realizare şi publicare de materiale cu caracter informativ şi educativ despre flora şi fauna locală şi morfologia pădurii locale.

Suma totală disponibilă: 110.539,50 euro

Documente
1.Fișa măsurii M6/4A(descarca aici pdf)
2.Ghid M6/4A(descarca aici pdf) - postat 12.06.2017
3.Memoriu justificativ model M6/4A(descarca aici)
4.Fișa generală de evaluare M6/4A(descarca aici pdf)
5.Cerere de finanțare M6/4A TN(descarca aici)

Vizualizări: 7207


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.