GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

M4/6B Măsură dedicată acţiunilor pentru integrarea minorităţilor locale
Este o măsură de investiții pentru solicitanții din sectorul public inclusiv unități de cult și ONGuri; are finanțare de 100% din fonduri nerambursabile pentru activități negeneratoare de venit.
Sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni:
Înființare centru intercultural pentru derularea unor evenimente locale în comunitățile multietnice din GAL Țara Năsăudului
în conformitate cu fișa măsurii.

Suma totală disponibilă: 103.312,30 euro

Documente
1.Fișa măsurii M4/6B(descarca aici pdf)
2.Ghid M4/6B(descarca aici pdf)
3.Anexa 1 Cerere Finantare M4/6B(descarca aici)
4.Memoriu justificativ beneficiari publici model(descarca aici)
5.Fisa generala de evaluare M 4/6B(descarca aici pdf)

Postat: 31.05.2017

Vizualizări: 7277


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.