GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂM2/6A Măsură dedicată susţinerii micilor întreprinzători locali în domeniul neagricol
Este o măsură de investiții pentru solicitanții din sectorul privat; are finanțare de 90% din fonduri nerambursabile.
Sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni, cu prioritate:

  1. Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti;
  2. Investiţii pentru activităţi turistice şi agroturistice: cabane, sate de vacanţă, agropensiuni, amenajare de camere de primire turistică în gospodăriile rurale;
  3. Investiţii pentru servicii: sanitar - veterinare, medicale, topografie, arhitectură, transporturi specializate de mărfuri;
  4. Investiţii pentru fabricarea produselor neagricole.

Suma totală disponibilă: 498.998,43 euro

Documente
1.Fișa măsurii M2/6A(descarca aici pdf)
2.Ghid M2/6A TN Neagricol(descarca aici pdf) - postat 10.07.2017
3.Cerere de finantare M2/6A TN(descarca aici)
4.Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE_HG 907(descarca aici)
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE ANEXA B(descarca aici)
Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C(descarca aici)
Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE - Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari(descarca aici)
5.Anexa 5.13 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private(descarca aici)
6.Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica(descarca aici)
7.Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)(descarca aici)
8.Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate(descarca aici)
9.Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02(descarca aici)
10.Modele declaratii pe proprie raspundere M2/6A(descarca aici)

Vizualizări: 8483


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.