GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

In 11.04.2017 a avut loc în comuna Nimigea, centrul de comună Nimigea de Jos, de la orele 19.00, întâlnirea cu reprezentanţi ai minorităţilor locale. S-au discutat aspecte legate de Măsura 4/6B dedicată acţiunilor pentru integrarea minorităţilor locale.
Principalele aspecte discutate au fost:
- Posibilitatea de a depune Parohia Reformată proiect pentru reabilitarea unei clădiri care o are în proprietate; aceasta va avea destinaţie de centru local intercultural.
- Activităţile desfăşurate aici vor avea scop cultural iar beneficiari vor fi membrii comunităţii locale, între care maghiari şi rromi care au o pondere însemnată în localitate.
- Solicitantul trebuie să respecte toate condiţiile impuse prin fişa măsurii inclusiv să asigure mentenanţa post-implementare.
- Cererea de finanţare va fi orientată după cea a sub - măsurilor 7.2 şi 7.6 din PNDR.
- Finanţarea proiectului este de 100% dar pentru începerea derulării proiectului este nevoie fie de un avans, fie de un împrumut dacă beneficiarul nu dispune de resurse suficiente.

Vizualizări: 128273


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.