GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

Monitorizare

In atentia solicitantilor - Monitorizarea locurilor de munca create prin proiectele contractate in cadrul Masurii 19.2 va avea in vedere datele din documentul de mai jos:
Clarificari-AFIR-cuantificare-locuri-de-munca-proiecte-19.2

Situația proiectelor contractate o regăsiți mai jos:

Nr.crt

Beneficiar

Denumire proiect

Măsura SDL

Valoarea nerambursabilă euro

1

Comuna Feldru

Înființare infrastructură funerară tip capelă mortuară cu anexă în comuna Feldru sat Nepos

M1/6B

90,365

2

Comuna Șieu - Măgheruș

Modernizare iluminat public prin folosirea lămpilor cu led în comuna Șieu - Măgheruș, jud. Bistrița - Năsăud

M1/6B

86,839

3

Comuna Telciu

Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea Telciu, comuna Telciu, jud. Bistrița - Năsăud

M1/6B

90,101

4

Comuna Parva

Înființare și amenajare parc tematic

M1/6B

89,828

5

Comuna Salva

Modernizare căi de acces centru civic Salva

M1/6B

90,636

6

Comuna Nimigea

Construcție pentru ceremonii funerare  sat Nimigea de Jos, comuna Nimigea

M1/6B

90,087

7

Comuna Rebra

Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea Rebra, jud. Bistrița - Năsăud

M1/6B

90,614

8

Comuna Coșbuc

Modernizare centru civic pentru valorificarea patrimoniului cultural în comuna Coșbuc, jud. Bistrița - Năsăud

M1/6B

90,102

9

Orașul Năsăud

Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Liviu Rebreanu, orașul Năsăud, jud. Bistrița - Năsăud

M1/6B

90,551

10

Orașul Năsăud

Construcție pentru ceremonii funerare în localitatea componentă Lușca, orașul Năsăud, jud. Bistrița - Năsăud

M1/6B

90,636

11

Orașul Năsăud

Reamenajare fântână arteziană în parcul central al orașului Năsăud, județul Bistrița - Năsăud

M1/6B

25,010

12

SC Sofia Holiday Relax SRL

Construire pensiune agroturisticăTelciu

M2/6A

69,882

13

Crisline Unlimited SRL

Construire pensiune agroturistică - Salva

M2/6A

66,397

14

Horga E. Emilian Persoană Fizică Autorizată

Dotare cu aparatură topografică și programe necesare lucrărilor de topografie și cadastru

M2/6A

16,779

15

Ocolul Silvic Comunal Telciu RA

Dotări pentru modernizarea activității în silvicultură în cadrul Ocolului Silvic Comuna Telciu RA, localitatea Telciu, județul Bistrița - Năsăud

M6/4A

27,249

16

Ocolul Silvic Feldru

Dotări echipamente specifice activității tehnice la Ocolul Silvic Feldru

M6/4A

27,499

17

Ocolul Silvic Comunal Romuli RA

Dotări pentru modernizarea activității în silvicultură în cadrul Ocolului Silvic Comuna Romuli RA, localitatea Romuli, județul Bistrița - Năsăud

M6/4A

27,806

18

Ocolul Silvic Someș - Țibleș

Dotări pentru modernizarea activității în silvicultură în cadrul Ocolului Silvic Someș - Țibleș, localitatea Năsăud, județul Bistrița - Năsăud

M6/4A

27,970

19

Comuna Șintereag

Construire parc tematic în comuna Șintereag jud. Bistrița - Năsăud

M1/6B

88,357

20

Comuna Romuli

Construire clădire ceremonii funerare în comuna Romuli, jud. Bistrița - Năsăud

M1/6B

90,589

21

Artă și Tradiții SRL

Construire și dotare atelier meșteșugăresc

M2/6A

59,400

22

Firma Galea SRL

Achiziție de echipamente pentru prelucrarea maselor plastice

M2/6A

48,003

23

Selbit Forest Nord SRL

Construire agropensiune turistică în loc. Telciu, jud. Bistrița - Năsăud

M2/6A

69,300

24

Brodart Vio SRL-D

Creșterea competitivității societății Brodart Vio SRL-D

M2/6A

15,106.50

25

Comuna Rebrisoara

Modernizare căi de acces la obiective socio - culturale

M1/6B

90,586

26

Monita Narcisa PFA

Construire cabana turistica comuna Romuli, jud. Bistrița - Năsăud

M2/6A

69905

27

Comuna Dumitra

Construire construcție funerară în localitatea Dumitra

M1/6B

90646

28

Asociatia Grupul de Actiune Locala Tara Nasaudului

Reabilitare imobil și înființare centru de zi pentru consiliere și informare

M3/6B

113642

29

Parohia Reformată Nimigea de Jos

Reabilitare și dotare centru multicultural

M4/6B

103280

30

Transexpress SRL

Cresterea competitivitatii societatii Transexpress SRL

M2/6A

24300

31

Zagrean Ioan Paul Persoana Fizica Autorizata

Construire pensiune agroturistica

M2/6A

59016

32

Comuna Telciu

Reabilitare, modernizare și dotare casă țărănească din patrimoniul cultural local pentru activități creative – centru de creație în localitatea Telciu, jud Bistrița -Năsăud

M1/6B

59759

33

Comuna Coșbuc

Infiintare parc tematic, comuna Cosbuc, jud.Bistrita – Năsăud

M1/6B

29326

34

Grupul de producători Țara Năsăudului cooperativă agricolă

Laptele Țării Năsăudului pe masa consumatorilor

M5/3A

199978

35

HORDOU SRL

Construire spalatorie auto tip self wash in comuna Cosbuc, judetul Bistrita-Nasaud

M2/6A

47252

36

COMUNA FELDRU

Achiziție de utilaje pentru Comuna Feldru județul Bistrița - Năsăud

M1/6B

25436

37

Comuna Dumitra

Conservarea tradițiilor populare, achiziționarea de costume populare pentru Ansamblul folcloric ,,Flori Dumitrene,,

M1/6B

25436

38

Comuna Rebrișoara

Achiziție de utilaje pentru îmbunătățirea activității compartimentului privind administrarea domeniului public al comunei Rebrișoara, județul Bistrița - Năsăud

M1/6B

25436

39

Dada Mir SRL

Dezvoltarea activității Dada Mir SRL prin achiziția de echipamente

M2/6A

45421

40

Finisaje Pablo SRL

Achiziționarea de echipamente pentru lucrări de finisaje în construcții

M2/6A

36988

41

Cîrcu Domnica Rodovica Întreprindere Individuală

Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități la Cîrcu Rodovica Domnica II

M2/6A

39665,73

42

Sofia Holiday Relax SRL

Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități la Sofia Holiday Relax SRL

M2/6A

40510,01

43

Orașul Năsăud

Achiziția unui utilaj multifuncțional pentru întreținere drumuri locale aparținând orașului Năsăud, județul Bistrița - Năsăud

M1/6B

25436

44

Comuna Salva

Achizitionare de costume populare pentru Ansamblul folcloric Păunaşii Salvei din comuna Salva, judetul Bistrita-Nasaud

M1/6B

25436

45

Comuna Coșbuc

Dotarea sălii pentru tineret din comuna Coșbuc,Județul Bistrița – Năsăud

M1/6B

25430

46

Comuna Romuli

Achiziția unui tocător de crengi și resturi vegetale

M1/6B

20927,95

47

Comuna Nimigea

Lucrări de reparații alei pietonale, montare pavele cauciuc și stâlpi de iluminat la parcul din localitatea Nimigea de Jos, Comuna Nimigea, jud. Bistrița - Năsăud

M1/6B

25414

48

Comuna Șieu - Măgheruș

Amenajare spații publice locale în localitatea Arcalia, comuna Șieu-Măgheruș, județul Bistrița - Năsăud

M1/6B

25431

49

Comuna Parva

Achiziție autospecială pentru stins incendii în cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Parva, județul Bistrița-Năsăud

M1/6B

25436

50

Comuna Telciu

Dotarea Comunei Telciu cu utilaj pentru invervenții în situații de urgență, pentru întreținere căilor de comunicații și a spațiilor verzi

M1/6B

25436

Situația proiectelor eligibile la AFIR cu notificare de contractare o regăsiți mai jos:

Nr.crt

Beneficiar

Denumire proiect

MăsuraSDL

Valoarea nerambursabilă euro

1

MURESAN V. VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati la Muresan V Vasile Persoana Fizica Autorizata

M2/6A

43447.59

Situația proiectelor neeligibile la AFIR o regăsiți mai jos:

Nr.crt

Beneficiar

Denumire proiect

MăsuraSDL

Valoarea nerambursabilă euro


Situatie proiecte la 31.05.2024

Vizualizări: 6663


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.