GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

Membri asociați
Forma de organizare şi funcţionare este în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. GAL are în componenţă membri fondatori şi membri asociaţi.
Adunarea Generală – 83 membri
Consiliul Director – 5 membri
Comitetul de selecție – 7 membri

Parteneri:
  • Parteneri publici: 14 membri 17%
  • Parteneri privați:  53 membri 64%
  • Parteneri societatea civilă: 16 membri 19%

PARTENERI PUBLICI

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)

Obiect de activitate

1.

Orașul Năsăud

Năsăud

Administrație publică locală

2.

Comuna Feldru

Feldru

Administrație publică locală

3.

Comuna Rebrișoara

Rebrișoara

Administrație publică locală

4.

Comuna Rebra

Rebra

Administrație publică locală

5.

Comuna Parva

Parva

Administrație publică locală

6.

Comuna Romuli

Romuli

Administrație publică locală

7.

Comuna Telciu

Telciu

Administrație publică locală

8.

Comuna Coșbuc

Coșbuc

Administrație publică locală

9.

Comuna Salva

Salva

Administrație publică locală

10.

Comuna Nimigea

Nimigea

Administrație publică locală

11.

Comuna Dumitra

Dumitra

Administrație publică locală

12.

Comuna Șieu-Măgheruș

Șieu-Măgheruș

Administrație publică locală

13.

Comuna Șintereag

Șintereag

Administrație publică locală

14.

ADI Rosua

Dumitra

Administrație publică locală

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 17%

PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)1

Obiect de activitate

1.

Androne V.Alin Persoană Fizică Autorizată

Dumitra

Creșterea altor bovine

2.

Catarig Nicolae Marin Persoană Fizică Autorizată

Nimigea

Creșterea altor bovine

3.

Lari Anchidim Persoană Fizică Autorizată

Salva

Creșterea bovinelor de lapte

4.

Bodescu Cornelia Persoană Fizică Autorizată

Salva

Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

5.

Ganea Valeriu Pavel Persoană Fizică Autorizată

Telciu

Creșterea bovinelor de lapte

6.

Ivan Teodosia Anda Persoană Fizică Autorizată

Romuli

Creșterea ovinelor și caprinelor

7.

Scurtu Vasile Florin Persoană Fizică Autorizată

Parva

Creșterea bovinelor de lapte

8.

Rusu Daniela Florina Persoană Fizică Autorizată

Rebra

Creșterea bovinelor de lapte

9.

Taut Teofil Persoană Fizică Autorizată

Rebra

Creșterea bovinelor de lapte

10.

Grozav Iacob Persoană Fizică Autorizată

Rebra

Creșterea bovinelor de lapte

11.

Marcoaie Viorel Ioan Persoană Fizică Autorizată

Rebra

Creșterea bovinelor de lapte

12.

Horga E.Emilian Persoană Fizică Autorizată

Rebrișoara

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

13.

Mureșan V.Vasile Persoană Fizică Autorizată

Rebrișoara

Cultivarea fructelor și a arbuștilor fructieri, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

14.

Isip Ionuț Vasile Persoană Fizică Autorizată

Feldru

Creșterea bovinelor de lapte

15.

Șestac Dionisie Emil Persoană Fizică Autorizată

Feldru

Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

16.

Cifor Elena Persoană Fizică Autorizată

Feldru

Creșterea porcinelor de lapte

17.

Holbură Otniel Persoană Fizică Autorizată

Feldru

Creșterea bovinelor de lapte

18.

Cordoș G.Gheorghe Persoană Fizică Autorizată

Telciu

Creșterea altor animale

19.

Curtuiuș N. Vasile Persoană Fizică Autorizată

Romuli

Creșterea ovinelor și caprinelor

20.

Monița Narcisa Persoană Fizică Autorizată

Romuli

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

21.

Ordace Maria Persoană Fizică Autorizată

Parva

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

22.

Strugari Florița Ionela Persoană Fizică Autorizată

Parva

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

23.

Ocolul Silvic Comunal Telciu RA

Telciu

Silvicultură și alte activități forestiere

24.

Ocolul Silvic Comunal Romuli RA

Romuli

Silvicultură și alte activități forestiere

25.

Roșua Hurdea Consult SRL

Dumitra

Activități de consultanță pentru afaceri și management

26.

Consmar Cepari SRL

Dumitra

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și neridențiale

27.

 Horapiti SRL

Dumitra

Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic(cătina)

28.

 Agro-Tritticum SRL

Șieu Măgheruș

Activități în ferme mixte(cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

29.

Pandora Legend SRL

Șieu Măgheruș

Creșterea porcinelor

30.

Firma Galea SRL

Șieu Măgheruș

Fabricarea altor produse din material plastic

31.

Turcu Vet Family SRL

Nimigea

Cultivarea cerealelor(exclusiv orez), planelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

32.

Tom Caps SRL

Salva

Fabricarea articolelor pentru sport

33.

Tomescu & Company SRL

Coșbuc

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată(agroturism)

34.

C.G. Ovicom Prod SRL

Coșbuc

Comerț cu amănuntul în magazine specializate cu vânzare predominantă de produse alimentare băuturi și tutun

35.

Fulger Nord 2012 SRL

Oraș Bistrița, județ Bistrița - Năsăud

Comerț cu ridicata nespecializat

36.

GSL Sarmis SRL

Telciu

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

37.

Transbordare SRL

Telciu

Restaurante(bufet)

38.

Montantrust Parva SRL

Parva

Silvicultură și alte activități forestiere

39.

Grand Art SRL

Rebra

Activități de arhitectură

40.

Electrotrust SRL

Rebrișoara

Lucrări de instalații electrice

41.

Dimex 2000 Company SRL

Rebrișoara

Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

42.

Pegamedvet SRL

Rebrișoara

Activități veterinare

43.

Vilactil Prodcom SRL

Rebrișoara

Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

44.

Trans Izvorul Tăușoare SRL

Rebrișoara

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

45.

Sabb Remvet SRL-D

Năsăud

Activități veterinare

46.

Artă și Tradiții SRL

Salva

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte(exclusiv lenjeria de corp)

47.

Tomagy Internațional SRL

Bistrița, județ Bistrița - Năsăud

Activitate de consultanță pentru afaceri și management

48.

Emafin BN SRL

Șieu – Măgheruș

Acvacultură în ape dulci

49.

Vila P. Pavel Cabinet Medical Individual

Telciu

Medicină de familie

50.

Cooperativa Agricolă de Gradul I Țara Năsăudului

Parva

 

51.

Grupul de producători “Rebrișoreana” Cooperativă Agricolă

Rebrișoara

Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

52.

Angelini Întreprindere Familială

Salva

Creșterea bovinelor de lapte

53.

Scurtu Vasile Întreprindere Individuală

Năsăud

Transporturi rutiere de mărfuri

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 64%

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1

Obiect de activitate

1.

Parohia Reformată Nimigea de Jos

Nimigea

Instituție de cult

2.

Asociația Agricultorilor Maghiari din România filiala Județeană B-N,Cercul de Gospodari Nimigea

Nimigea

Susținerea activităților fermierilor maghiari

3.

Asociația „Leimma”

Nimigea

Sprijinirea copiilor talentați din comunitățile rurale și urbane, sprijinirea protecției mediului, a turismului și agriculturii ecologice

4.

Asociația Crescătorilor de Taurine Telciu

Telciu

Activități de creștere a animalelor

5.

Asociația de prietenie România (Telciu)-Elveția  (Monthey)

Telciu

Cooperare

6.

Asociația TRADIȚII VII

Telciu

Activități pentru susținerea femeilor și a tradiției locale

7.

Asociația Crescătorilor de Ovine-Someșul Rebrișoara

Rebrișoara

Creșterea animalelor

8.

Asociația Crescătorilor de Taurine Rebrișoara

Rebrișoara

Creșterea animalelor

9.

Asociația Proprietarilor de Pădure Feldru

Feldru

Gospodărirea unitară și durabilă a pădurilor

10.

Fundația Binehan

Năsăud

Activități de asistență socială

11.

Asociația Eco-Silvic, Năsăud

Năsăud

Activități în problematica protecției mediului și educarea tinerei generații

12.

Asociația Crescătorilor de Taurine Romuli

Romuli

Activități de creștere a animalelor

13.

Grup de Inițiativă „Împreună pentru comunitate”

Năsăud

Îmbunătățirea situației femeilor din comunitățile locale inclusiv a celor de etnie maghiară, rromă și germană

14.

Asociația Economic Năsăud

Năsăud

Implicarea tinerilor în luarea inițiativelor în problemele ce interesează comunitatea, administrația și instituțiile sociale

15

Asociația Ocolul Silvic Someș Țibleș

Năsăud

Gospodărirea unitară și durabilă a pădurilor

16

Asociația Silvică Anieș

Feldru

Gospodărirea unitară și durabilă a pădurilor

 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 19 %Arhiva anunțuri ale Adunării Generale a Asociaților

ANUNȚ ADUNARE GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚI:
În data de 01.04.2019 vă invităm la o nouă adunare generală a asociaților care va avea loc la sediul GAL Țara Năsăudului, începând cu orele 14.00
- postat 25.03.2019

ANUNT ADUNARE GENERALA Membrilor asociati:
În data de 25.03.2019 vă invităm la adunarea generală a asociaților care va avea loc la sediul GAL Țara Năsăudului, începând cu orele 14.00
- postat 18.03.2019


Vizualizări: 8800


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.