GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

Echipa tehnică GAL

Iuliu Zsejki – manager responsabil de proiect și director executiv
Mureșan Dumitru – președinte și expert evaluator proiecte publice
Mureșan Grigore – expert evaluator proiecte private
Bujor Dorel – expert contabil

Rolul echipei tehnice este de a da informații despre derularea sesiunilor și de a primi și evalua proiectele depuse conform regulamentelor GAL și PNDR. Echipa GAL nu întocmește proiecte pentru beneficiari și care se pot finanța prin măsurile Strategiei de Dezvoltare Locală.

Vizualizări: 3246


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2020 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.