GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

M1/6B Măsură de dezvoltare a unor infrastructuri şi servicii publice specifice
Este o măsură de investiții pentru solicitanții din sectorul public și ONG-uri; are finanțare de 100% din fonduri nerambursabile pentru activități negeneratoare de venit.
Sunt eligibile următoarele tipuri de acţiuni:

  • înfiinţarea infrastructurilor funerare;
  • înfiinţarea sau modernizarea reţelelor de iluminat public cu tehnologii noi, inclusiv echipamente specifice;
  • înfiinţarea/reabilitarea/modernizarea de parcuri tematice, inclusiv spaţii verzi şi alei pietonale şi alte căi de acces la infrastructuri socio-culturale din proximitate; parcurile tematice se referă la amenajarea unor spaţii pentru agrement public şi promovare turistică; pentru toate spaţiile sunt eligibile inclusiv dotări şi echipamente care au legătură cu acestea;
  • reabilitare/modernizare/amenajare imobile ce ţin de patrimoniul cultural al satelor inclusiv echipamente şi dotări specifice; se referă la tipurile de case muzeu identificate în zona noastră;
  • acţiuni de sensibilizare ecologică pentru Siturile Natura 2000;

Suma totală disponibilă: 1.374.053,65 euro

Documente
1.Fișa măsurii M1/6B (descarca aici pdf)
2. Ghid M1/6B TN(descarca aici pdf)
3. Anexa 1 Cerere Finantare M1- 6B INFRASTRUCTURA TN HG 907(descarca aici)
4. Anexa 2 Cerere Finantare M1- 6B INFRASTRUCTURA TN HG 28(descarca aici)
5. Anexa 3 Fisa generala de evaluare M 1-6B INFRASTRUCTURA GAL TN(descarca aici pdf)
6. Memoriu justificativ beneficiari publici model (descarca aici)

Postat: 31.05.2017

Vizualizări: 8034


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.