GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

12.05.2017
A avut loc la primăria Năsăud începând cu orele 12.00. S-au discutat în principal aspecte aferente măsurii M3/6B Măsură dedicată investiţiilor în infrastructura socială . Având în vedere că primăria Năsăud are un serviciu social acreditat, s-au scos în evidență aspecte despre modalitatea acreditată de furnizare a unor servicii sociale specifice de consiliere și informare. S-au prezentat documentele care trebuie depuse pentru obținerea finanțării și condițiile specifice de eligibilitate. S-a discutat despre operaționalizarea acestui tip de proiecte printr-un furnizor de servicii sociale acreditat, precum și despre continuitatea acestuia prin POCU. La ședința de informare au fost prezenți și reprezentanți ai OJFIR BN în calitate de observatori.

Vizualizări: 158225


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.