GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

03.08.2017
Întâlnirea de informare a avut loc la sala de şedinţe a oraşului Năsăud.
Au fost prezente persoane din mediul privat interesat de proiecte în domeniul neagricol.
Echipa de proiect a prezentat condiţiile de accesare a Măsurii M2/6A Măsură dedicată susţinerii micilor întreprinzători locali în domeniul neagricol, sesiune în curs de derulare. În principal:
- se va folosi pentru toate proiectele studiu de fezabilitate și nu memoriul justificativ, indiferent de conținutul acestora: achiziții simple sau proiecte cu construcții - montaj.
- este obligatoriu să existe un document de la agenția de mediu; nu este suficientă declarația privind depunerea documentației la această instituție.
- este obligatorie dovada cofinanțării proiectului.
- nu se vor finanţa alte tipuri de proiecte decât cele care sunt menţionate în fişa măsurii.

Vizualizări: 114159


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2022 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.