GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ

Asociația Grupul de Acțiune Locală Țara Năsăudului funcționează în baza OG 26/2000 și a autorizației de funcționare nr.004-23.06.2016, eliberată de MADR.
Asociația este autorizată de MADR să implementeze o Strategie de Dezvoltare Locală de tip LEADER pentru perioada 2016-2023 prin intermediul Măsurii 19 a PNDR, Submăsurile 19.2 și 19.4.
GAL Țara Năsăudului acoperă un teritoriu format din 13 comunități: orașul Năsăud și comunele Feldru, Parva, Rebra, Rebrișoara, Romuli, Telciu, Coșbuc, Salva, Nimigea, Dumitra, Șieu – Măgheruș și Șintereag.
În perioada anterioară 2012-2015 GAL Țara Năsăudului a susținut dezvoltarea comunităților locale prin selectarea a 39 de proiecte atât în domeniul public cât și în cel privat. Acestea au fost implementate cu succes de către beneficiari în domeniul dezvoltării serviciilor publice, turism, educație, agricultură și cooperare.
În perioadă de programare 2016-2023 continuăm aceeași misiune - de susținere a dezvoltării locale prin proiecte în domenii precum: asociativitate pentru promovarea produselor locale și consiliere pentru grupuri defavorizate, comunicare și cooperare interetnică, silvicultură, servicii neagricole și mică infrastructură publică.
Proiectele finanțate prin GAL nu sunt majore ca și finanțare, dar prin gradul lor de inovativitate pot aduce un plus de valoare în procesul de dezvoltare prin faptul că se bazează pe cerințele specifice ale comunităților și pe mobilizarea resurselor locale.
Vă așteptăm cu proiecte și vă dorim succes!

Echipa GAL Țara Năsăudului

Tur virtual GAL Țara Năsăudului

NOUTĂȚI


SESIUNI DE PRIMIRE PROIECTE DESCHISE

Nu există sesiuni deschise.SESIUNI DE PRIMIRE PROIECTE ÎN CURS DE EVALUARE

Nu există sesiuni în curs de evaluare.


ACEST SITE NU REPREZINTĂ POZIȚIA OFICIALĂ A COMISIEI EUROPENE. ÎNTREAGA RESPONSABILITATE REFERITOARE LA CORECTITUDINEA ȘI COERENȚA ACESTOR INFORMAȚII APARȚINE CELOR CARE AU INIȚIAT PAGINA WEB
Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării
© Copyright 2016-2020 Ţara Năsăudului.
All rights reserved.